כדורסל ויצמן

כדורסל באולם בית הספר ויצמן

4 בספטמבר 2017

כדורסל אילנות

כדורסל באולם בית הספר אילנות הרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל נוף ים

כדורסל באולם בית הספר נוף ים הרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל לב טוב

כדורסל באולם בית הספר לב טוב

4 בספטמבר 2017

כדורסל יוחנני

כדורסל באולם הספורט יוחנני הרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל ברנדיס

כדורסל באולם בית הספר ברנדיס בהרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל הנדיב

כדורסל באולם בית הספר הנדיב בהרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל גורדון

כדורסל באולם בית הספר גורדון

4 בספטמבר 2017

כדורסל ברנר

כדורסל באולם בית הספר ברנר הרצליה

4 בספטמבר 2017

כדורסל בן צבי

כדורסל באולם בית הספר בן צבי הרצליה

4 בספטמבר 2017
הרשמה לחוגים
X
ענפי הספורט