קבוצות

נמצאו 26 קבוצות

שם קבוצהענףעונה
כדוריד אלון ג-ד מעורב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד אלון ה-ו מעורב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ברנדיס ג-ד מעורב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ברנדיס ה-ו כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ברנר ג-ד כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ברנר ה-ו בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ברנר ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד הנדיב א-ב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד הנדיב ג-ד כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד הנדיב ה-ו בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד הנדיב ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ויצמן ג-ד מעורב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ויצמן ה-ו בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד ויצמן ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד יוחנני א-ב כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד יוחנני בנות פעם בשבוע כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד יוחנני ג-ד כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד יוחנני ה-ו בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד יוחנני ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד לב-טוב ג-ד כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד לב-טוב ה-ו בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד לב-טוב ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד שז"ר ג-ד בנות כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד שז"ר ג-ד בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד שז"ר ה-ו כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17
כדוריד שז"ר ה-ו בנים כדוריד - בי"ס לכדוריד עונת 2016/17