קבוצות

נמצאו 44 קבוצות

שם קבוצהענףעונה
כדורסל אלון א כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון בנות א-ג כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון בנות ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון ג כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון ד-ו כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל אלון טרום חובה כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי בנות א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי בנות ג-ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי ג כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי גן-א מעורב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל בן צבי ד-ו כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנדיס א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנדיס ג'-ד' כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנר א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנר בנות כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנר בנות ג-ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל ברנר ג-ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל גורדון א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל גורדון בנות א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל גורדון בנות ג-ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל גורדון ג-ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל הנדיב א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל הנדיב בנות כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל הנדיב ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל יוחנני א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל יוחנני ג כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל יוחנני ד כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
כדורסל יוחנני בנות א-ב כדורסל - בי"ס לכדורסל עונת 2016/17
12