תשלומים

בשלב זה ניתן לבצע רישום לפעילות, אנו ניצור עמכם קשר טלפוני לקבלת תשלום והלשלמת התהליך.
בקרוב ניתן יהייה לבצע תשלומים לפעילויות השונות בבני הרצליה, דרך אתר האינטרנט.