מידע

פרטים והרשמה

מרכז המחול בניהול לאה מנור

פרטים והרשמה לחוגים:
משרדי המרכז למחול
אולם ספורט היובל, רח' רש"י הרצליה

ימים א'-ה' בין השעות: 16:00-20:00
יעל שגב, טלפון: 09-9564375